Poradenství, audity a projektové řízení

Řízení bezpečnosti informací 

 • únik důvěrných informací => ztráta důvěry zákazníka

 • pokuty (GDPR)

 • omezení provozu firmy 

.

 • minimalizace rizik a ochrana důvěrných informací 

 • zavedení plánů obnovy a kontinuity podnikání 

 • ochrana všech systémů obsahující důležitá data

 • penetrační testy
 • příprava Vaší společnosti na ISO 27001 certifikaci

 • GDPR

 • TISAX

 • hacking

 • ztrátě dat

důvody, hrozby.... rizika, dopady pro firmu 

IT a ekonomické informace

pexels-photo-69760.jpg

Nastavení systému reportingu

 • analýza informačních potřeb managementu

 • návrh reportingového balíčku – ukazatele, forma, grafika

 • efektivní konverze účetních dat do reportingu

Digitalizace oběhu účetních dokladů

 • návrh schvalovacích procesů a průvodce jejich digitalizací

 • nastavení interních elektronických podpisů

 • návrh řešení pro vytěžování dat

Business Intelligence

 • příprava datového skladu

 • zpracování dat z různých informačních systémů

 • příprava reportovací vrstvy

 • vytvoření reportů, dashoboardů, kostek a portálů

 • automatizace distribuce reportů 

Vedení projektů

Nabízíme Vám naše kapacity a zkušenosti v oblasti řízení projektů - od komplexních změn a migrací IT prostředí, přes implementace informačních systémů až po kompletní přípravu IT infrastruktury na zelené louce nebo pro Vaši novou pobočku. 

Používáme zejména metodiky PMI a PRINCE2, SCRUM případně  metodiky specifické pro dané systémy (např. SAP, Infor LN apod.)

V rámci projektového managementu pak zajišťujeme nebo koordinujeme:

 • definici rozsahu (scope) projektu

 • vytvoření  zadávací a projektové dokumentace

 • organizaci výběrových řízení a  výběru subdododavatelů

 • vytvoření projektového plánu a koordinaci prací včetně vedení projektových porad a řídících výborů

 • návrh a realizace komunikačního plánu

 • příprava a sledování a rozpočtu

 • řízení kvality a rizik 

 

Licenční management

Analýza licenčního prostředí a návrh optimálního licenčního modelu v souladu s cíli společnosti:

 • CAPEX  vs. OPEX

 • Zařízení (PC) vs uživatel

 • Floating vs nodelock

 • Úspora nákladů

 • Prevence vysokých pokut při použití SW v rozporu s licenčním ujednáním

 • Bezpečné zdroje instalací (viry, addware, malware)

 • prevence porušování autorského práva zaměstnanci (např. detekce multimediálních souborů na HW)

Nástroje pro monitoring a správu nainstalovaného SW

 • Inventarizace licencí a nainstalovaného SW

 • Zajištění dostupnosti licencí pro uživatele

 • analýza využití licencí => návrhy optimalizace licenčních poolů pro úsporu nákladů

 • Správa licenčních a maintenance kontraktů

IT Service management

Nastavení IT processů dle mezinárodně uznávaných "Best Practice" ITIL.

Incident management

 • Obnovení normálního provozu v co nejkratším čase

 • Minimalizace dopadu na business

 • Zajištění nejlepší možné kvality a dostupnosti služeb

Problem management

 • Proaktivní předcházení Incidentů

 • Eliminace opakovaných Incidentů

 • Minimalizace dopadu výpadku služeb

 • Analýza přesné příčiny vzniku výpadku

Change management

 • Efektivní a rychlé řízení změn IT služeb

 • Minimalizace počtu a dopadu výpadků spojených se změnou

 • Implementace pouze skutečně potřebných změn

Release management

 • Zpráva, plánování a kontrola implementace nových verzí softwaru a zakaznických prostředí

 • Testování instalace nových verzí software a řízené nasazení do ostrého provozu

Integrace se zákazníky

Postaráme se Vám o analýzu, komunikaci a realizaci propojení do zákaznických sítí v oblastech:

 • Automotive (VW Group - Škoda, VW, Audi, Seat, Lamborghini, BMW, Daimler, Zetor, TATRA)

 • Engineering (STIHL, Linde)


 

V oblasti samotné integrace Vám nabízíme:

 • Návrh a realizace síťové infrastruktury dle standardů a požadavků zákazníka (poptávka síťové konektivity, Hardwaru nezbytného pro chod sítě a serveru, nastavení aktivních prvků - Firewall, Router, nastavení např.: VPN tunelu)

 • Integrace prostředí do CAD aplikací (Catia, NX, Creo, SolidWorks)

 • Zajištění vždy aktuálních SW nezbytných pro připojení/práci pro zákaznika 

 • Asistenci a koordinaci zákaznických auditů

Samozřejmostí integrace je splnění a dodržení všech standardů a požadavků zákazníka.

Soustřeďte se na svůj BUSINESS

Na nás nechte péči o Vaše IT